Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak cvičit Tai Chi

27. 1. 2007
Obrázek “http://www.mitstil-shop.de/shop/images/jingjang.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
1. Buď prázdný a čilý
Drž hlavu rovně tak, aby spirituální energie mohla dosáhnout temena. Nepoužívej sílu svalů, což způsobuje ztuhnutí krku a ovlivňuje oběh krve a dechu. Udržuj svoji mysl spontánní a čilou, pak bude moci vitální síla plynule proudit


2. Lehce vtáhni hrudník a vytáhni záda
Lehce vtáhni hrudník - tento postoj dovolí, aby či klesla do Dan-tienu (tj.oblast na šíři tří prstů pod pupkem). Nevypínej hrudník, jinak bude či stlačena v hrudníku a horní část těla bude těžká, spodní část lehká a nohy budou mít snahu "plavat" a ztratíte rovnováhu.
"Lehce vtáhnutého hrudníku" docílíme uvolněním svalů hrudníku. Mírné vtažení hrudníku pomáhá přirozenému vytažení zad, což dovolí energii stoupat páteří a nemít soupeře


3. Uvolni pas
Pas je pánem celého těla. Pokud umíš uvolnit pas, pak budeš mít sílu v nohou a tvé tělo bude pevné a stabilní. Pas řídí změnu plného a prázdného, hmotného a nehmotného. V Rozpravě o tai-chi chuanu se říká, že "počátek pohybů spočívá v pase. Když se ti nedaří získat sílu, hledej chybu v nohou a v pase."


4. Rozlišuj mezi plným a prázdným
Princip principů v tai-chi chuanu je ten, že je potřeba rozlišovat mezi plným a prázdným. Když má celé tělo váhu na pravé noze, řekneme, že tato noha je plná, z toho vyplývá, že levá noha je tedy prázdná. Když dokážeš rozlišit plné od prázdného, tvoje pohyby budou lehké, pružné a bez nejmenšího úsilí. Když to nedokážeš rozlišit, budou tvé přesuny těžkopádné a neobratné a tím i postoj nebude pevný a tělo lehce ztratí rovnováhu


5. Nechej poklesnout ramena a lokty
Nechat poklesnout ramena znamená uvolnit je a posadit dozadu. Když to neuděláš , ramena budou zvednutá a napjatá, což způsobí, že se či přesune nahoru do ramen místo toho, aby byla v Dan-tienu a výsledně bude celému tělu chybět síla. "Nechej poklesnout lokty" spočívá v jejich uvolnění a poklesnutí podél těla . Když jsou lokty zvednuté, nepodaří se ti nechat poklesnout ramena a to ti nedovolí odstrčit protivníka velmi daleko.


6. Používej mysl a ne sílu svalů
V Rozpravě o tai-chi chuanu se říká: "Všechno tkví v použití mysli namísto síly svalů." Během cvičení tai-chi chuanu je celé tělo uvolněné, tak aby v kostech, svalech nebo žilách nezůstalo ani trošku síly, která by tě svazovala (tak jako ty sám sebe). Jen tak se můžeš přesunovat s lehkostí a jednoduše a vytvářet všechny pohyby přirozeně.
Někdo může pochybovat, jestli je možné mít trvale sílu bez použití síly svalů. Lidské tělo je však protkáno energetickými dráhami tak jako země stružkami a potůčky. Když nejsou zatarasené, voda teče. A podobně když nejsou energetické dráhy v těle ucpané, energie obíhá. Pokud tyto kanály naplní tvrdá síla, krev a dech jsou omezovány a pohybům chybí čilost a pružnost a stačí vytrhnout jeden vlásek, a tělo ztratí rovnováhu. Jestliže namísto svalové síly použijeme mysl, tak tam, kde se zrovna nalézá mysl, tam je i či. Krev a či mohou plynule a bez sebemenšího přerušení obíhat. Dlouhodobým usilovným cvičením můžeš získat opravdovou vnitřní sílu, tak jak je psáno v Rozpravě o tai-chi chuanu: "Extrémní poddajnost a pružnost vytváří extrémní odolnost a tvrdost". Ti, kdo si osvojili techniku tai-chi chuanu a řídí se jí, mají ruce jako ze železa omotaného bavlnou a síla je uložená hluboko . Kdežto stoupenci vnějších směrů ukazují použití vnější síly při pohybu a v klidu se zdají být lehcí. To dokazuje, že jejich svalová síla není nic jiného než povrchová energie.
Když použiješ svalovou sílu namísto mysli, protivník tě může velice lehce vyprovokovat k nepředvídatelnému pohybu.


7. Spoj vysoké s nízkým
V Rozpravě o tai-chi chuanu se říká: " Energie (síla) má své kořeny v chodidlech, je vedena nohama, řízena pasem a je vyvedena prsty. Od chodidel k pasu je třeba mít dokonalou jednotu." Všechny pohyby rukou se dělají s pohybem pasu; při pohybu nohou se pohybuje současně i pohled a následuje pohyb nohou. Tak budou spodní i horní část těla spojené. Jestliže se však jediná část těla nebude pohybovat v souladu se zbývající částí, vznikne zmatek a roztříštění.


8. Spoj vnitřní s vnějším
Cvičíme-li tai-chi chuan, pracujeme hlavně na naší duchovní energii. Je řečeno, že: "Duch (mysl) poroučí, tělo poslouchá." Když se ti podaří rozproudit vitální energii, tvoje pohyby budou spontánní, lehké a čilé. Navazování pohybů je v souladu s principy prolínání a střídání jin jang (plného s prázdným , otevřeného se zavřeným). Řekneme-li otevření, netýká se to jen otevření nohou a rukou, ale také otevření mysli a ducha. A stejně tak zavření není jen zavření nohou a rukou, ale také mysli a ducha (koncentrace). Jen jestli sjednotíš vnitřní s vnějším, bude se tvé tělo pohybovat v celistvosti a vše bude dokonáno.


9. Navazuj pohyby bez přerušení
Ve školách vnějšího bojového umění se používá hrubší energie. Tato síla je konečná, obsahuje spojování a přerušování. Nalezneme tam okamžik, kdy se stará síla vyčerpává a nová ještě není vytvořená a to je místo, kdy je snadné soupeře porazit.
Zatímco tai-chi chuan používá mysl, ne svalovou sílu, všechno plyne bez přerušení od začátku ke konci. Když se jeden oběh dokončí, další začne. Tento pohyb v kruhu se děje do nekonečna. V Rozpravě se říká: " tai-chi chuan je jako vlny na řece nebo na moři, které plynou neustále bez konce." Nebo ještě: "Udělej to tak, aby energie plynula jako když odvíjíš vlákno hedvábí ze zámotku." Tato přirovnání naznačují, že všechno je spolu provázáno.


10. Pátrej po klidu uvnitř pohybu
Žáci škol vnějších bojových stylů ukazují svoji dovednost a obratnost např. ve výskocích, úderech, kopech. Po cvičení jsou ale unavení a udýchaní – vypotřebovali svalovou sílu i dech.
V tai-chi chuanu se pohyb vede působením klidu. Ačkoli se pohybujeme, zůstáváme nepohnuti (klidní).Také se doporučuje co nejpomalejší provádění pohybů. Díky tomu, že budeme cvičit pomalu, začneme dýchat pomaleji a hlouběji, či bude soustředěná v Dan-tienu a cvičící nebude mít také žádné problémy s oběhovým nebo dýchacím systémem.
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář